سفر فرهنگى هنرى کانون به مناسبت نمایشگاه بین المللی کتاب

سفر فرهنگى هنرى کانون به مناسبت نمایشگاه بین المللی کتاب

سفر فرهنگى هنرى کانون به مناسبت نمایشگاه بین المللی کتاب کانون عکس اصفهان

سفر فرهنگى هنرى کانون

سى ویکمین نمایشگاه بین المللى کتاب تهران یک رویداد مهم فرهنگى وفرصت خوبى براى بالا بردن سطح مطالعاتى افراد جامعه است ازاینرو کانون عکس اصفهان تور بازدید از نمایشگاه کتاب تهران را برگزار کرد.با هماهنگى هاى لازم اعضا ثبت نام وساعت یک بامداد جمعه ٢١اردیبهشت ماه با شرکت ۴١نفر  به سمت تهران حرکت کردند.صبح جمعه پس از صرف صبحانه به سمت نمایشگاه کتاب رفتند واز ساعت بازگشایى یعنى ١٠صبح تا ساعت ٢بعدازظهر توانستند از سالنهاى مختلف نمایشگاه واقع در مصلى تهران بازدید کنند.بعدازظهر اعضا از نمایشگاه عکس چهل از آثار استاد مهرداد افسرى واقع در گالرى محسن دیدن کردند.سفارت هلند در تهران با همکارى انجمن صنفى عکاسان مطبوعاتى ایران نمایشگاهى از عکسهاى منتخب ٢٠١٧ و٢٠١٨ ورلدپرس فوتو را در فرهنگسراى نیاوران تهران به نمایش گذاشتند و اعضا توانستند از این نمایشگاه دیدن کنند.پس از این بازدیدها به سمت اصفهان حرکت کردند.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”353065,353068,353069,353070,353071,353072″ img_size=”200×200″ column_number=”2″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]