عکاسى در غرب اصفهان

عکاسى در غرب اصفهان

عکاسى در غرب اصفهان کانون عکس اصفهان

عکاسى در غرب اصفهان

کانون عکس انجمن سینمایى جوانان اصفهان در راستاى پروژه ثبت اصفهان و آشنایى اعضا با محله هاى قدیمى آن برنامه این هفته عکاسى شهرى خود را به عکاسى از محله اى قدیمى در غرب اصفهان اختصاص داد.محله قائمیه یکى از مکانهاى قدیمى با سابقه تاریخى در دامنه کوه دنبه واقع شده است که با داشتن درختهایى چند صد ساله و پیدا شدن اشیا عتیقه وتاریخى در باغ ها و قبرستانهاو خانه هاى قدیمى آن،نشان از قدمت آن محله دارد.کوه دنبه نیز با شکل خاص خود به ابوالهول اصفهان معروف است.اعضاى کانون عکس در تاریخ جمعه ١١ خرداد ماه ٩٧ در ساعت ١۶:٣٠بعدازظهر در محله قائمیه جمع شدند و سپس به سمت کوه دنبه حرکت کردند و توانستند از منظره زیباى شهر اصفهان بر بلنداى کوه دنبه عکاسى کنند.در این کارگاه عکاسى احمد زاده عضو هیئت مدیره کانون عکس اصفهان در مورد پروژه ثبت اصفهان و چگونگى انجام آن براى اعضا توضیحاتى را بیان کرد.در این کارگاه ٣۵نفر از اعضا شرکت کردند و در ساعت٧ بعدازظهر به پایان رسید

[vc_gallery type=”image_grid” images=”353116,353117,353118,353119″ img_size=”200×200″ column_number=”2″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]