عکاسى شب و وعکاسى HDRبرگزار شد

عکاسى شب و وعکاسى HDRبرگزار شد

عکاسى شب و وعکاسى HDRبرگزار شد کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان  اصفهان:کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان با عنوان عکاسى شب در تاریخ  ۱۲ بهمن ماه و از ۵:٣٠بعدازظهر در پل خواجو آغاز شد.این برنامه در ادامه جلسه قبل و در راستای  آموزش تکنیک HDR به اعضاى کانون  بود که بصورت عملى برگزار گردید. در ابتدای این برنامه  آقاى غربى به مرور
آموزش هاى جلسه قبل پرداختند.در این کارگاه ٢٢نفرشرکت کردند وتوانستند سوالات واشکالات خود را در مورد عکاسى شب وعکاسى  HDR از آقاى غربى وآقاى کیان ارثى بپرسند. این کارگاه ساعت ٧:٣٠ شب به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352430,352431,352432,352433″ img_size=”200×200″ column_number=”2″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]