عکاسى معمارى در انگورستان ملک

عکاسى معمارى در انگورستان ملک

عکاسى معمارى در انگورستان ملک کانون عکس اصفهان

عکاسى معمارى در انگورستان ملک

کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان با آموزش عکاسى معمارى در تاریخ ۴ خردادماه در انگورستان ملک برگزار شد.این بناى تاریخى که مربوط به دوره ناصرالدین‌شاه قاجار است می‌تواند مکانى مناسب براى عکاسى معمارى باشد ازاین‌رو کانون عکس اصفهان با دعوت از آرش اشکر این موقعیت را براى اعضا فراهم کرد تا در محیطى تاریخى بتوانند هم‌زمان از آموزش‌های تئورى و عملی برخوردار شوند.این کارگاه با حضور٨۵نفر از اعضا در ساعت ١۶ آغاز شد.ابتدا متصدى انگورستان توضیحاتى کلى در مورد ساخت، تاریخ این بنا و صاحبان قبلى آن ارائه کرد تا عکاسان اطلاعاتى اولیه به دست بیاورند.آرش اشکر که موفقیت‌های بسیارى درزمینهٔ عکاسى کسب کرده و در مسابقات مختلف  حائز رتبه شده است،از شهر شیراز مهمان اعضاى کانون عکس اصفهان بود.او توضیحاتى داد در مورد عکاسى معمارى بخصوص در فضاى مذهبى مانند انگورستان ملک که به‌عنوان حسینیه می‌تواند بار معنایى نیز داشته باشد.او گفت که براى عکاسى معمارى باید یک پیشینه‌ای از فضا داشت و از قبل بدانیم که براى چه سبکى از عکاسى به آنجا می‌رویم.این عکاس  همچنین توضیحاتى داد در مورد لوازم و تجهیزاتى که براى عکاسى معمارى مورداستفاده قرار می‌گیرد،از لنزهاى مختلف و سه‌پایه‌های حرفه‌ای تا تشخیص زمان مناسب نورى تا بتوان بهترین عکس را ثبت کرد.بعد از توضیحات اشکر و پاسخ به سؤالات،اعضا مشغول عکاسى شدند و در حین بازدید از قسمت‌های مختلف متصدى انگورستان در مورد تاریخچه و لوازم قدیمى آنجا توضیحاتى داد.این کارگاه در ساعت ١٩به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”353089,353090,353091,353092,353093,353094″ img_size=”200×200″ column_number=”2″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]