«عکاسی حیات تا ممات در نوروز»

«عکاسی حیات تا ممات در نوروز»

«عکاسی حیات تا ممات در نوروز» کانون عکس اصفهان

اولین جلسه عکاسى کانون عکس اصفهان در سال ٩٧ در راستاى جشنواره «حیات تا ممات» به درخواست تعدادى از اعضاى کانون عکس در تاریخ ٨ فروردین ماه ٩٧ در تخت فولاد اصفهان توسط کارگروه عکاسی شهری برگزار گردید.
بعداز حضور اعضا از ساعت ١١صبح در مقابل ورودى مقبره بابا رکن الدین و تحویل فرمهاى کانون به اعضا و با توجه به اهمیت مجموعه تاریخى فرهنگى و مذهبى تخت فولاد و اهمیت تاریخی و مشاهیری که در این مکان دفن شده‌اند، خانم پریسا فهامى که از اعضاى شوراى سیاست گذارى جشنواره هستند، به توضیحاتى در مورد جشنواره و اهمیت برگزارى آن به منظور غنىتر کردن سابقه تصویرى اصفهان پرداختند.
با توجه به برنامه نمایشى تاریخى واقع در تخت فولاد، اعضا به سمت تکیه کازرونى‌ها حرکت کردند و بعد از بازدید از تکیه و نمایشهاى سنتى و عکاسى در محل به سمت تکیه خاتون آبادى و تکیه میرفندرسکى رفته و از بافت قدیمى و تاریخى آنجا بازدید و عکاسی نمودند.در این جلسه تعداد ٣٧ نفر شرکت کردند و این جلسه راس ساعت ٣ بعدازظهر به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352680,352681,352682,352683,352684″ img_size=”200×200″ column_number=”5″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]