عکاسی طبیعت و چشم انداز

عکاسی طبیعت و چشم انداز

عکاسی طبیعت و چشم انداز 1080 719 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:
در تاریخ ١۶ مرداد ماه ١٣٩٨ ، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان، عکاسی طبیعت و چشم انداز را با حضور بردیا سعادت، در نگارستان امام خمینى ره برگزار کرد.

بردیا سعادت در ابتدا عکاسى طبیعت را تعریف کرد: هر عکسى از طبیعت بدون حضور انسان ( عدم حضور فیزیکى و غیر فیزیکى ) عکاسى طبیعت است کهدر مقابلِ آن عکاسى چشم انداز یا لنداسکیپ است.
در ادامه سعادت از داینامیک رنج در عکاسى گفت: اختلاف بین مناطق روشن و نقاط تاریک در عکس که داراى جزئیات قابل مشاهده باشد و همچنین توضیح عمق میدان که منطقه اى ست در جلو و پشت نقطه ى فوکوس که واضح به نظر مى رسد.
او روش هاى افزایش عمق میدان را نام برد و توضیح داد:
تکنیک هایپرفوکال یا فاصله ابر کانونى، نزدیک ترین فاصله اى ست که یک لنز مى تواند در آن فوکوس کند به طوریکه تمام المان هاى پس زمینه در وضوح نسبى باشد.
تکنیک Focus Stacking که معمولاً برای اضافه کردن عمق میدان در عکاسی ماکرو استفاده مى شود.
تکنیک استفاده از دو شات با دیافراگم متفاوت.
بردیا سعادت با نمایش دادن عکسى، مواردى مانند هیستوگرام، فتوشاپ و تکنیک هاى کنتراست توضیح داد و نحوه ى عملى استفاده کردن از آنها را آموزش داد.