عکاسی معماری در حمام تاریخی على قلى آقا

عکاسی معماری در حمام تاریخی على قلى آقا

عکاسی معماری در حمام تاریخی على قلى آقا کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت انجمن سینمای جوانان کانون عکس اصفهان:

کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان در حمام على قلى آقا با رویکردی ویژه به  آثار تاریخى اصفهان برگزار گردید. این کارگاه در جمعه ۴اسفند ماه و  از ساعت ١٠صبح با حضور٢٣نفر از اعضاى کانون عکس آغاز شد واعضا،عکاسى رادر محیطى تاریخى و پراز جاذبه هاى معمارى تجربه کردند. این کارگاه در ساعت ١٢ظهر به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352561,352562,352563,352564,352565,352566,352567″ img_size=”200×200″ column_number=”4″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]