قانون گریزی مداوم

قانون گریزی مداوم

قانون گریزی مداوم کانون عکس اصفهان
قانون گریزی مداوم
حسین نوری/گروه خبر کانون عکس اصفهان
پیش از هر چیز باید گفت در برنامه نظری  این هفته کانون  و حتی برنامه های  دیگر به دلیل وسیع بودن موضوع نمی توان تمام مطالب را انتقال داد.عکاسی خبری یا فوتوژورنالیسیم یکی از شاخه های عکاسی است که پیش از این جزو عکاسی مستند به حساب می آمده است.
اما عبدالرضا درویش که خود دبیر یک خبرگزاری است در این سه شنبه مهمان کانون بود.با توجه به اهمیت خبر و علاقه مندی جهان شمول انسان به اخبار، بازتاب اتفاقات از طریق عکس و هماهنگی عکس ها با متن خبر خود موضوع مهمی در دنیای پیرامون ماست.درویش پس از معرفی اجمالی و کوتاهی در مورد تاریخ عکاسی خبری و پیدایش اولین روزنامه ها به توضیح خواستگاه عکاسی خبری پرداخت.از دوران طلایی این نوع از عکاسی صحبت کرد و با ارائه سوالاتی که در این نوع عکس ها باید به جواب برسند(کی؟کجا؟چه وقت؟ چگونه؟ و …)  صحبت هایش را ادامه داد.در ادمه با بررسی یکی از عکس های کاپا عکاس معروف جنگ در یک منطقه جنگی و نمونه مشابه که عکاسی دیگر از همان صحنه ثبت کرده بود سوالات را برای اعضا پاسخ  داد.
ویژگی های بارز یک خبر و عکس خبری را توضیح داد  و پس از آن به تعاریف مرامنامه عکاسان خبری پرداخت و نقش صداقت عکاسانه را برای ما پر رنگ تر کرد.زمانی که شرح قوانین مرامنامه نسبتا به توضیح مختصری پایان یافت در مورد قانون گریزی عکاسانه صحبت کرد.نظر شخصی او این بود که برای برنده بودن در این شاخه به حتم شما نیاز به شکستن همه و یا قسمتی از قانون را دارید.افراد حاضر در جلسه بازخوردهایشان را نسبت به طرح این نظر مطرح کردند و در مورد مشکلات این قشر از جامعه عکاسان(از حقیر بودن دستمزد تا رفتار اقشار جامعه… ) صحبت شد.
پس از آن کارگروه آموزش با اجرای حسین نوری به توضیح و معرفی پیمان هوشمند زاده مهمان هفته آتی مان پرداخت.کتاب های این هنرمند  معرفی و چند نمونه از عکس هایش به نمایش در آمد.