همراهی عکاسى شهرى با عکاسى تبلیغاتى

همراهی عکاسى شهرى با عکاسى تبلیغاتى

همراهی عکاسى شهرى با عکاسى تبلیغاتى کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:

کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان با عنوان عکاسى تبلیغاتى در تاریخ ١١ اسفند ماه ٩۶ و راس ساعت ١٠صبح در کافه کامو برگزارشد. در این کارگاه میلاد غربى که در زمینه عکاسى تبلیغاتى فعالیت دارد به صورت تئورى وعملى وپاسخگویى به سئوالات به آموزش عکاسى تبلیغاتى پرداخت.در این جلسه در مورد مسائل اصلى در حیطه عکاسى تبلیغاتى توضیح داده شد که عبارت بودند از١-معرفى فلاش ها(اکسترنال،پرتابل و استودیویى)و تفاوت آنها ٢- معرفى ادوات نورپردازى ٣- معرفى نورها ومحل قرارگیرى آنها۴-معرفى دوربین هاى مناسب براى آتلیه وعکاسى تبلیغاتى۵-تعریف فوکوس وآشنایى با نحوه فوکوس کردن در عکاسى تبلیغاتى۶-طریقه نورسنجى در عکاسى تبلیغاتى٧-معرفى لنزهاى مورد استفاده در عکاسى تبلیغاتى٨-انواع عکس هاى تبلیغاتى٩-آموزش عملى چیدمان ونورپردازى در محیط ١٠- قیمت گذارى ونحوه بستن قرارداد در عکاسى تبلیغاتى…پس از توضیحات تئورى،عکاسى در محیط کافه به صورت عملى انجام شد و به تمام سئوالات پاسخ داده شد.این کارگاه با حضور ۴١نفر از اعضا برگزار و در ساعت ١٢:٣٠به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352592,352593,352594,352595,352596″ column_number=”5″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]