گذری در تیمچه ها و سراهای بازار اصفهان

گذری در تیمچه ها و سراهای بازار اصفهان

گذری در تیمچه ها و سراهای بازار اصفهان 514 720 کانون عکس اصفهان

«کارگروه عکاسی شهری» کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می‌ کند”
گذری در تیمچه ها و سراهای بازار اصفهان
زمان:
پنج شنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۰ صبح
محل آغاز برنامه:
مسجد شیخ لطف الله
@isfahanphotoclub
www.isfpc.com