گزارش برنامه عکاسی شهری در محله جویباره

گزارش برنامه عکاسی شهری در محله جویباره

گزارش برنامه عکاسی شهری در محله جویباره 150 150 کانون عکس اصفهان

 

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان، این هفته برنامه عکاسی شهری خود را در یکی از محله‌های قدیمی اصفهان به نام جویباره برگزار کرد. این محل از لحاظ قدمت، هسته اولیه شهر اصفهان بوده و به زمان هخامنشیان بر مى‌گردد و تا قرن پنجم هجری به دلیل مهاجرت یهودیان از بابل به دستور کوروش به دارالیهود معروف بوده است و نمونه‌هاى بسیارى از آثار تاریخى را در این محل مى‌توان دید. این برنامه با همراهی ۳۰ نفر از اعضای کانون عکس اصفهان رأس ساعت ۱۰ صبح از محل منار دارالضیافه آغاز شد و پس از توضیحات سرپرست گروه و خانم عمرانی، کارشناس معمارى که در این برنامه گروه را همراهی می‌کردند، شرکت کنندگان، عکاسی از این منطقه را آغاز و به سمت محله‌های قدیمی جویباره حرکت کردند. در مسیر از آثار تاریخی واقع در این محله از جمله منار ساربان، منار چهل‌دختران و همچنین زورخانه مولاعلی بازدید و عکاسی شد و برنامه راس ساعت ۱۲ و نیم خاتمه یافت.