گزارش برنامه گفت و گوی عکاسانه به مناسبت شب یلدا

گزارش برنامه گفت و گوی عکاسانه به مناسبت شب یلدا

گزارش برنامه گفت و گوی عکاسانه به مناسبت شب یلدا 2000 1333 کانون عکس اصفهان

عکس: احمدرضا طاهری