گزارش پرسه‌زنی در جویباره

گزارش پرسه‌زنی در جویباره

گزارش پرسه‌زنی در جویباره 1920 1920 کانون عکس اصفهان

روز جمعه در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ کانون عکس اصفهان، جلسه‌ی حضوری “پرسه‌زنی در جویباره” در راستای “فاز دوم پروژه‌ی ثبت اصفهان” و حضور داوران، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزار گشت.
🔹شروع برنامه در ساعت ۱۷:۴۰ از ورودی میدان امام‌علی به سمت بازار قاز با بررسی اجمالی تصاویر ارسالی توسط شرکت‌کنندگان دوره‌ی اول از فاز دوم همراه بود.
🔸ساعت ۱۸:۱۰ پیش از ورود به کوچه‌ی کمرزرین و علامه‌ی مجلسی، توضیحاتی در رابطه با کادربندی مناسب، توانایی ثبت در شناساندن جغرافیای آن به مخاطب، خصوصیات بافت محیطی، تبیین وجهه‌ی تاریخی اشیا، پوشش افراد، برگزاری مراسم ویژه، نحوه‌ی تبلیغات، حضور دست‌فروشان، ساختمان‌سازی، تفاوت کاشی‌کاری، تغییر معماری و… ارائه گشت‌.
🔸ساعت ۱۸:۴۰ با ورود به کوچه‌ی شیشه‌گری، گذر از مسجد قدوس و کوچه‌ی لت‌فر، لزوم دستیابی به اهداف پروژه و سپس امکان اهداف فردی در ثبت، خاطرنشان شد.
🔸ساعت ۱۹ با عبور از خیابان هشت‌متری و کوچه‌ی پیرپینه‌دوز، به بررسی بیشتر آن محیط پرداخته شد.
🔹برنامه‌ی مذکور، ساعت ۱۹:۱۵ در مکان اولیه‌ی تجمع، پایان یافت.
سارا اعرابی/ کارگروه تحریریه