گزارش کارگاه نورسنجی در عکاسی

گزارش کارگاه نورسنجی در عکاسی

گزارش کارگاه نورسنجی در عکاسی کانون عکس اصفهان

کارگاه  نورسنجی در عکاسی

اولین جلسه ی سال ۹۷ از جلسات هفتگی کانون عکس اصفهان  برگزار شد. این جلسه که با موضوع مباحث تکنیکی نورسنجی و نور دهی معرفی شده بود، توسط میلاد غربی و امیر کیان ارثی ارائه شد. در قسمت ابتدایی این جلسه مباحث پایه ای نور توسط میلاد غربی برای حضار ارائه شد. غربی چکیده ای از مفهوم استاپ، ارزش نوری و مقیاس های اندازه گیری نور را توضیح داد و نیز تفاوت های چشم انسان و دوربین عکاسی در دیدن نور محیط بررسی کرد. وی در طی ارائه ی خود به اهمیت دانستن چنین مفاهیم تئوری چندین بار تاکید می کرد.در بخش دوم جلسه، امیر کیان ارثی به بررسی تکنیک های نور سنجی پرداخت. او ابتدا انواع نور را با دسته بندی های متفاوت بررسی کرد و سپس کارکرد نورسنج های متفاوت را نیز بیان کرد. در ادامه انواع مدل های نور سنجی دوربین ها و تفاوت آن ها را برای حضار شرح داد. کیان ارثی در ادامه بحث را به سوی مقدمات نور سنجی زون سیستم برد و مفهوم روشنایی، تیرگی و تون میانه را یاد آوری کرد. سپس آزمایش آنسل آدامز را که به ابداع زون های نور دهی انجامید شرح داد و زون های مختلف فیلم و دیجیتال را معرفی و با هم مقایسه و محدودیت های دوربین فیلم و دوربین دیجیتال را نسبت به هم بررسی کرد. وی در ادامه مفهوم جبران نور دهی را بیان کرد و زون های مختلف را روی محور جبران نور دهی پیاده نمود و نور سنجی زون سیستم را توضیح داد. در ادامه با تحلیل نور سنجی چند عکس تلاش کرد تا مفهوم و کارکرد زون سیستم را برای حضار تثبیت کند. و در پایان به طور مختصر به تکنیک نورسنجی هایلایت پرداخت و نکاتی را نیز در این رابطه ارائه داد.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352898,352899,352900,352901,352902,352903″ img_size=”150×150″ column_number=”3″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]