گزارش یازدهمین انتخابات کانون عکس اصفهان

گزارش یازدهمین انتخابات کانون عکس اصفهان

گزارش یازدهمین انتخابات کانون عکس اصفهان 1080 719 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان
بعدازظهر چهارشنبه ۲۷ شهریورماه ۹۸، یازدهمین انتخابات سالیانۀ کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در سالن نگارستان امام خمینی (ره) برگزار شد و اعضای کانون هیئت مدیره جدید خود را شناختند. این برنامه با گزارش سالیانۀ کانون و دستاوردهای یک سال آن، توسط محمود مرعشی آغاز شد و با سخنرانی سید محمد طباطبایی رئیس انجمن سینمای جوانان اصفهان ادامه یافت. در ادامه از اعضا و سرپرستان کارگروه‌ها تجلیل شد. اما مهم‌ترین بخش نشست روز چهارشنبه برگزاری انتخابات بودکه پس از رأی‌گیری پژمان نظرزاده‌آبکنار، علی عظیمی، مهدی قلعه‌بیگی، مهسا مطیع و فروغ اشکانیان به هیئت مدیره راه یافتند و سالار نادرپور نیز به عنوان عضو علی‌البدل در این دوره معرفی شد. همچنین در ادامۀ انتخابات وحید مؤمن‌زاده به عنوان بازرس یازدهمین دورۀ کانون عکس اصفهان انتخاب گردید.