آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ

آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ

آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ 2000 1333 کانون عکس اصفهان

“آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ ”

گروه تحریریه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان/گلنوش تقی زاده:

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ ،کارگاه عکاسی شهری خود را با موضوع آموزش تکنیک “پنینگ و فریزینگ ” با همراهی محمود مرعشی برگزار کرد. او در ابتدا توضیحاتی در مورد این تکنیک، چگونگی ثبت عکس به این روش و تنظیمات دوربین برای این کار داد. این تکنیک از تکنیکهای پرکاربرد در عکاسی است و به منظور گرفتن عکس هایی که تحرک، هیجان و پویایی را تداعی می کنند، نیازمند استفاده از این تکنیک هستیم. به طور کلی پنینگ به حرکت افقی دوربین برای اسکن کردن اجسام متحرک گفته می شود به گونه ای که عکاس دوربین را به موازات سوژه و همگام و هم جهت با آن حرکت می دهد تا سوژه فریز و صحنه پشت آن به صورت کشیده شده و غیر واضح ثبت شود.
۲۲نفر از اعضای کانون عکس اصفهان ساعت ۱۰ صبح در پیست اسکیت واقع در خیابان آبشار گرد هم آمدند و پس از آموزش های تئوری شروع به عکاسی کردند. این کارگاه ساعت ۱۲ ظهر خاتمه یافت.