بازدید و عکاسى از آثار تاریخى خمینى شهر

بازدید و عکاسى از آثار تاریخى خمینى شهر

بازدید و عکاسى از آثار تاریخى خمینى شهر 857 1200 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان با همکارى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى خمینى شهر برگزار مى کند؛

بازدید و عکاسى از آثار تاریخى خمینى شهر

تاریخ برگزارى: پنجشنبه ۶ تیرماه ٩٨

زمان حرکت: ساعت ١۶ بعدازظهر
وسیله رفت و برگشت فراهم شده است.

محل تجمع و حرکت: خیابان توحید ، مجموعه فرهنگى فرشچیان

جهت ثبت نام از طریق پیام کوتاه،نام و نام خانوادگى کامل(شناسنامه اى)و کد ملى وشماره عضویت را به شماره ٠٩١٣۶٨۵٣٣٩٢ ارسال فرمایید ویا ازطریق تلگرام به آیدى @mkarami1397 اعلام نمایید.

ظرفیت محدود وثبت نام الزامیست.