عکاسی مستند و ثبت اصفهان

عکاسی مستند و ثبت اصفهان

عکاسی مستند و ثبت اصفهان 150 150 کانون عکس اصفهان

“عکاسی مستند و ثبت اصفهان”:

گروه تحریریه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان/گلنوش تقی زاده

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت سال ۹۸ کارگاه عکاسی شهری را با موضوع “عکاسی مستند” و با محوریت ثبت خیابان مسجد سید اصفهان برگزار کرد. این کارگاه با همراهی امیرحسین کمالی و ۳۰ نفر از اعضای کانون عکس اصفهان که ساعت ۱۷ در محل چهارراه تختی گرد هم آمدند، آغاز شد.
امیرحسین کمالی در ابتدا توضیحاتی در مورد عکاسی مستند و نحوه به تصویر کشیدن چهره اصفهان توسط این ژانر عکاسی داد. او بیان کرد:
«چهره اصفهان» در برگیرنده عکس هایی خواهد بود که می کوشد جنبه هایی از هویت اصفهان امروز و یا کشورمان ایران را در معرض دید مخاطب قرار دهد و از دو منظر مورد توجه خواهد بود:
۱) هویت فردی ۲) هویت اجتماعی.
او گفت: زمانی که مرزها و دیوارهای قوانین یا ژانرها در ذهن عکاس فرو می ریزد، به دنبال ریشه و نشانه ها می رود و شاید از ساده ترین عناصر ،المانهای شهری و یا سبک زندگی امروزی یا کلاسیک استفاده میکند.
پس از اتمام توضیحات عکاسان به صورت عملی به عکاسی مستند پرداختند و این کارگاه ساعت ۱۹ پایان یافت.