ویکى پدیا براى عکاسان

ویکى پدیا براى عکاسان

ویکى پدیا براى عکاسان 750 1050 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

ویکى پدیا براى عکاسان

با حضور آقایان: محمد حیدرزاده، محسن سالک، آرش سلیمانى، علیرضا پورعابدین
تاریخ برگزارى: چهارشنبه ٢٩ خرداد ماه٩٨

زمان برگزارى:ساعت ١۵ الى ١٩

محل برگزارى: میدان فیض، نگارستان امام خمینى ره

ثبت نام از طریق ایوند

https://evand.com/events/ویدکى-پدیا-براى-عکاسان-۳۰۷۵۷

‎ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.