آزادگانِ ساسان مویدی

آزادگانِ ساسان مویدی

آزادگانِ ساسان مویدی کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان: مجموعه عکس «ورود آزادگان به میهن» ادای دینی است کوچک به صبر و استقامتی که آزادگان برای حفظ وطن و آرمان‌ها به خرج دادند. شرح عکس‌های این مجموعه، خاطراتی است که ساسان مؤیدی از لحظهٔ ثبت آن‌ها به یاد دارد. در ادامه عکس‌های این مجموعه را باهم می‌بینیم؛

[vc_gallery type=”image_grid” images=”351117,351118,351119,351120,351121,351122,351123,351124,351125,351126″ column_number=”4″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]