جستارهایی از کارگاه مهرداد افسری

جستارهایی از کارگاه مهرداد افسری

جستارهایی از کارگاه مهرداد افسری کانون عکس اصفهان

فرانک کاشی/گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:مهرداد افسری، عکاس، مستندساز و ویدیو آرتیستی که در سطح جهان مطرح است؛چهارشنبه هفته گذشته کارگاهی را برای بچه‌های کانون عکس اصفهان برگزار کرد.آنچه در ادامه می‌آید چکیده‌ای از این کارگاه تأثیرگذار است؛

***هنر پست‌مدرنیسم یا معاصر با سه مؤلفه محیط‌زیست، سیاست و جنسیت در ارتباط است.

***به تعداد مخاطب‌ها معنا و تعبیر وجود دارد.

***در هنر معاصر زبان تأثیر ویژه‌ای دارد.

***زبان واسط بین ما و جهان است.

***اگر زبان را از ما بگیرند ما قدرت تفکر نداریم.

***نظام نشانه‌ای، زبان ما را به زبان نشانه‌ای عکس می‌رساند.

***زبان ما را به تعبیرهای مختلف از یک کلمه می‌رساند اما عکس به‌مراتب تأثیر والاتری دارد چراکه مؤلفه واقعی بودن در آن وجود دارد.

***هر چیزی که در جهان باشد و نور را بازتاب دهد می‌تواند عکاسی شود.

***عکاسی وجه‌های مختلفی  در هنر معاصر دارد:

– وجه عمومی(کنش عمومی عکاسی)

– کاربردی (پزشکی، مد، صنعتی، رادیولوژی)

– منش کمک‌رسانی.

– فرهنگی و اجتماعی

***مهم‌ترین ژانر، مستند است.

***وجه هنری عکاسی:عکس خود را در خدمت هنر قرار دهد.خود را در حوزه اندیشه قرار دهد (کارکرد حمل اندیشه را دارد)

مثال:کودک جنگ‌زده، کودک سوری کنار آب

***پست‌مدرنیسم یک نوع ارجاع به قبل از مدرنیسم است که مرکزگریز است و به‌شدت خود را رها می‌داند.

***هنرمند آزاد است تا در راستای نیت خود هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.

***هیچ‌چیز قطعی در جهان ندارد.

***نگرش ما نسبت به جهان همواره تغییر می‌کند.

***مؤلف دیگر وجود ندارد زیرا به‌محض اینکه اثر را خلق کرد می‌میرد و برای همین است که هنر را خلق می‌کند.

***برای هنرمند بودن باید ایدئولوژی داشت.

***یکی از مؤلفه‌های عکاسی هنری شک (واقعیتی که ما می‌بینیم مطلق نیست) است.

***عکاسی هنری در شکل نیست بلکه در ماهیت است به‌عنوان‌مثال عکاسی فاین آرت.

***امروزه در سیطره عکس به سر می‌بریم و در جهان عکس‌ها و تصاویر احاطه‌شده‌ایم.

***آنچه در جهان است، قابلیتی دارد. ما با عکس قابلیت آن را گرفته و به تصویری دوبعدی تبدیل می‌کنیم.

***باید نظام زبان را بشناسیم (زبان یک نظام قراردادی است/ مثال انزوا را با یک انسانی که چهارزانو در گوشه‌ی اتاق نشسته نمایش دادند.)

***بزرگ‌ترین اشتباه در حوزه عکاسی برخورد از جنس قراردادی زبان است.

***عکاسی یک هنر تجسمی است.

***عکاسی یک حوزه بینابینی است از کل رشته‌ها سرچشمه می‌گیرد و در هرکدام وارد می‌شود.

***یک عکاس مستند هیچ‌گاه به جایگاه مطلوب نمی‌رسد چون از واقعیت عکس گرفته ما باید ایده‌ای فردی داشته باشیم که خاص خودمان باشد.

***ما سه برابر آنچه عکس می‌گیریم باید مطالعه کنیم.

***بیش از عکس گرفتن باید اندیشه کرد.

***ایده محور بودن، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عکاسی معاصر است.

***در عکاسی معاصر تک عکس معنا ندارد و عکس‌ها باید در قالب مجموعه ارائه شود.

***اعتبار عکاسی به خاطر ذهنیت پشت دوربین است.

***واقعیت جلوی دوربین یک ابزار و وسیله مثل خود دوربین است که به‌واسطه‌ی اندیشه معنا می‌یابد.

***در هنر الگویی وجود ندارد.

***هنر یک کنش است که باید بر پایه‌ی فردیت باشد و خودمان باید الگو بسازیم.

***ابزار هیچ اهمیتی ندارد و آنچه اهمیت دارد ایده است.

***فرم ابتدا به ساکن مهم بود ولی در هنر معاصر تکنیک و ابزار اهمیتی ندارد.

***هر چه دانش ما چه ازنظر ماهوی و چه تکنیکی بالاتر باشد بهتر می‌توان ایده را به تصویر کشید.

***هنر یک اتفاق کاملاً رها است.

***عکس واقعیت نیست و متعلق به گذشته است و امکان تکرار ندارد ولی جالب بودن آن این است که تصویر گذشته را به حال
می‌آورد و تا آینده ادامه می‌دهد.

***عکس مصداق هست بودن است.

***عکاسی بازنمودی از واقعیت است و بازنمایی می‌شود و واقعیت این جهانی را نشان می‌دهد.

***وقتی در دنیای عکاسی تعمق می‌کنیم یکی از نتایجی که حاصل می‌شود این است که سادگی در عکاسی باعث لذت می‌شود.

***عکاسی:وسیع و سهل‌الوصول و اندیشمند است.

***نیچه:هنر؛ والاترین کنش‌ها است.

***با دانش و توانمندی کار خوب انجام دهیم و به دجله بیندازیم تا جاری شود و ماندگار.

***مطالعه باید جهانی باشد و به پدیده‌ها به‌دقت بنگریم و اندیشه کنیم پیرامون آن(مطالعه فقط کتاب خواندن نیست!)