هنر درگذر زمان

هنر درگذر زمان

هنر درگذر زمان کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:«هنر درگذر زمان» تاریخ فشرده هنر جهان ترجمه‌ای است از یکی آخرین ویراست‌های کتاب معروف هلن گاردنر که مانند ویراست‌های پیشینش پر خواننده‌ترین کتاب در این نوع در سراسر جهان است و تاریخ هنر جهان و تحولات آن را به‌گونه‌ای روشمند و دقیق بررسی می‌کند. در این کتاب، آثار هنری مهمِ تاریخ هنر در بستر تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان بررسی‌شده‌اند و وابستگی تنگاتنگ فرم و معنای آثار هنری با روزگارشان بازنموده شده است. از ویژگی‌های این اثر یکی آوردنِ مطالبی توضیحی در قالب کادرهایی جدا از متن اصلی است که ذیلِ پنج مقولهٔ “هنر و جامعه”، “مبانی معماری”، “دین و اسطوره”، “هنر از دید هنرمندان” و “مواد و تکنیک‌ها” طرح‌شده‌اند. این کادرها پیوند نزدیکی با متن اصلی و موضوعاتی که در صفحه‌های کناری موردبحث قرارگرفته‌اند دارند. خصوصیت دوم گنجاندنِ یک صفحه با عنوان “نمای کلی” در پایان هر فصل است که مهم‌ترین ویژگی‌های هنرِ آن دوره یا جنبش هنری را نکته به نکته بیان می‌کند. در متن کتاب بررسی هر اثر با تصویری از آن همراه شده است و در کنار هر تصویر، مقیاس کوچکی آمده که تصوری از ابعاد واقعی اثر را به خواننده می‌دهد (بیش از نیمی از تصویرهای کتاب با چاپ چهار رنگ عرضه‌شده‌اند). ویژگی دیگر ارائهٔ “واژه‌نامه توصیفی” در پایان کتاب است که شرحی موجز و دقیق از واژگان پراهمیت و اصطلاح‌های تخصصی متن کتاب به دست می‌دهد. هنر درگذر زمان گاردنر با ترجمهٔ بسیار دقیق، روان و روشنِ متن، به قلم تنی چند از مترجمان و متخصصانِ شاخصِ این حوزه به چاپ رسیده است. از سال ۲۰۰۶ به بعد تمامی ویراست‌های این اثر یک نسخهٔ مفصل دارند و یک نسخهٔ فشرده. این کتاب ترجمه نسخهٔ فشرده کتاب است. اما به دلیل اهمیت آشنا شدن خوانندگان امروزی با جزئیاتی بیش‌تر دربارهٔ هنر مدرن، سه فصل ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ از نسخهٔ مفصل ترجمه‌شده است. ضمیمهٔ کتاب یک جدول زمانی تمام‌رنگی تاریخ هنر جهان در قطع بزرگ است که در آن فهرست مختصری از مهم‌ترین تحولات تاریخی هنر هر دورهٔ خاص همراه با تصویری از آثار ممتاز آن دوره عرضه‌شده است. این جدول زمانی چهارستون افقی اصلی دارد که به اروپا، آمریکا (شمالی و جنوبی)، آسیا و آفریقا مربوط می‌شود، و ۳۴ ستون عمودی که مربوط به دوره‌های زمانی پیاپی از سی‌هزاری سال پیش‌ازمیلاد تا زمان ماست.

کتاب-هنر-در-گذر-زمان