گزارش انتخابات کانون عکس

گزارش انتخابات کانون عکس

گزارش انتخابات کانون عکس کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان: بعدازظهر دیروز نهمین انتخابات کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در سالن نگارستان امام (ره) اعضای هیئت‌مدیره خود را شناخت. این برنامه که  با گزارش سالیانه کانون و دستاوردهای یک سال آن همراه بود با سخنرانی سید محمد طباطبایی رئیس انجمن آغاز شد. و در ادامه پریسا فهامی رئیس کانون به شرح یک سال عملکرد کانون پرداخت. در ادامه از اعضا و سرپرستان کارگروه‌ها تجلیل شد. اما مهم‌ترین بخش نشست دیروز برگزاری انتخابات بود که در نخستین رأی‌گیری؛ میثم عبداللهی، وحید مؤمن زاده و شهرام احمدزاده ترکمانی به‌صورت مستقیم به هیئت‌مدیره راه یافتند. و برای دو نفر نهایی از میان عاطفه مهوری، فاطمه پیش‌خوان و محمدامین یوسفی دوباره رأی‌گیری شد که سرانجام فاطمه پیشخوان و محمدامین یوسفی هم  به هیئت‌مدیره ۵ نفره پیوستند و عاطفه مهوری و عمادالدین نعمتی هم دو عضو علی‌البدل شدند.

 

عکس:

هاتف حسینی

محمد حسین دهقانیان

[vc_gallery type=”image_grid” images=”351800,351801,351802,351803,351804,351805,351806,351807,351808,351809,351810,351811,351812,351813,351814,351816,351817,351818,351819,351820,351821,351822,351823,351824,351825,351826,351828″ column_number=”5″ grayscale=”no” hover_icon=”magnifier” images_space=”gallery_with_space”]