گزارش جلسه هنرمند امروز و مدیوم‌های هنری با حضور رسول معرک نژاد

گزارش جلسه هنرمند امروز و مدیوم‌های هنری با حضور رسول معرک نژاد

گزارش جلسه هنرمند امروز و مدیوم‌های هنری با حضور رسول معرک نژاد کانون عکس اصفهان

کارگروه تحریریه سایت کانون عکس اصفهان

شهرام احمدزاده ترکمانی_
جلسه‌ی چهارشنبه یکم آذر نود و ششِ کانون عکس اصفهان،با حضور رسول معرک‌نژاد و با نگاه به آثار نقاشی، طراحی، ویدئو آرت و  پرفورمنس‌های اجرا شده توسط این هنرمند آغاز شد و در ادامه پساساختارگرایی، بینامتنیت و جایگاه هنرمند و خوانش‌گری مخاطب مباحثی بود که رسول معرک‌نژاد برای تبیین چگونگی پدید آمدن آثار و ایده‌ها در هنر معاصر به توضیح و تشریح آنها پرداخت و سپس به جواب سوالاتی که توسط شهرام احمدزاده ترکمانی مجری کارشناس برنامه مطرح شد پرداخت و توضیحات مفصلی در این زمینه‌ها ارائه نمود.
وی در ادامه برای پرداختن به مدیوم‌های هنری، نگاهی به نظریه‌های فیلسوفانی چون فردینان دو سوسور، رولان بارت و مایکل ریفاتر داشت و با بیان چهارچوب‌ها و مبانی هنرِ دوران ساختارگرایی و ویژگی‌های هنر و ارائه‌ی آثار مربوط به این دوره، به عبور از چهارچوب‌ها و فرم‌گراییِ صرف و پرداختن به مفهوم در دوره‌ی بعد(پساساختارگرایی) و تاثیر آن در هنرهای تجسمی معاصر پرداخت و توضیحاتی در روند پدید آمدن هنرهایی چون ویدئو آرت، پرفورمنس، چیدمان و همچنین لزوم و جایگاه مهم استیتمنت(بیانیه) در ارائه‌ی این آثار را بیان نمود.
در ادامه وی به خصوصیات ویدئو آرت و جنبه‌ی سلبی بودن این مدیوم پرداخت و به بایدها و نبایدهای مربوطه در این مقوله اشاراتی داشت.همچنین در پاسخ به این سوال که تک بُعدی نبودن و پرداختن به مدیوم‌های گوناگون چه تاثیری در ساخت ویدئو آرت دارد صحبت‌هایی در باب لزوم آشنایی هنرمند با ادبیات برای پرداختن به متن و استیتمنتِ اثر و همچنین سینما و فیلم کوتاه و آگاهی از نظریه‌های فلسفی و نشانه‌شناسی برای توانایی خلق اثر انجام داد.
قسمت مهمی از این جلسه نیز اختصاص به چرایی و لزوم نوشتن بیانیه توسط هنرمندِ اثر داشت و رسول معرک‌نژاد در این قسمت به طور مفصل به بیان  ترتیب، موضوع و ویژگی‌های بیانیه و طریقه‌ی نوشتن آن پرداخت.
در ادامه نمایش سه اثر ویدئو آرت از ایشان حسن ختام جلسه‌ی «هنرمند امروز و مدیوم‌های هنری» بود که با استقبال خوب مخاطبان را در پی داشت.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352130,352131,352132,352133,352134,352135″ column_number=”4″ grayscale=”no” hover_icon=”magnifier” images_space=”gallery_with_space”]